Pensioen in eigen beheer op de schop

Er ging een lange voorbereidingsperiode aan vooraf, maar een oplossing voor het pensioen in eigen beheer is er:
Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen.

De DGA die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant.
Het streven is dit per 2017 mogelijk te maken. Er geldt dan een overgangstermijn van 3 jaar.
Het wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag openbaar gemaakt.

Mogelijkheden voor de DGA met pensioen in eigen beheer.

Hieronder volgt een toelichting van de ontstane mogelijkheden.

Er ontstaan voor de DGA in totaal 3 opties, waarbij de DGA in eerste instantie de keuze moet maken tussen:

 1. Afstempelen van het pensioen:
  Hierbij koopt hij de fiscale balanswaarde af en niet: de waarde in het economisch verkeer. De daadwerkelijke (economische) waarde van het pensioen wordt dus afgestempeld tot de (lagere) fiscale waarde, waardoor er met deze afkoop een belastingvoordeel gegeven wordt. Dit heeft anderzijds wel gevolgen voor de hoogte van de oudedagsvoorziening.

  Hierbij doen zich de volgende mogelijkheden voor:

  • De DGA kan zijn/haar pensioenregeling afkopen
   Dit afkopen hoeft niet ineens, maar kan gefaseerd over 3 jaar plaatsvinden.
   Om deze afkoop fiscaal te stimuleren, hoeft de DGA over het vrijgekomen geld minder loonbelasting te betalen.
   Bij een afkoop in 2017 bedraagt de korting op de te betalen loonbelasting 34,5%
   Bij een afkoop in 2018 bedraagt de korting op de te betalen loonbelasting 25,0%
   Bij een afkoop in 2019 bedraagt de korting op de te betalen loonbelasting 19,5%

   Normaal is er bij afkoop ook nog een boete (revisierente) van 20% verschuldigd.
   Deze boete komt nu te vervallen bij gebruikmaking van deze regeling.
  • De DGA kan kiezen voor een spaarvariant
   Het (afgestempelde) geld blijft in de onderneming en de DGA houdt daarmee een reservering voor de oude dag. Vanaf 2017 kan er geen verdere opbouw plaatsvinden en het pensioen moet vanaf pensioendatum in maximaal twintig jaar (lineair) belast worden uitgekeerd. Belastingheffing vindt dan pas in de uitkeringsfase plaats. Hierbij kan er ook in 2018 of 2019 nog gekozen worden voor afkoop.

  Verdere fiscale stimulans:
  Om de opbouw van netto vermogen voor de oude dag in de BV te bevorderen, stelt staatssecretaris Wiebes verder voor om de eerste schijf in de Vennootschapsbelasting (waarin 20% belasting verschuldigd is) van het huidige bedrag van € 200.000,- in 2018 op te hogen naar € 250.000,- en in 2021 naar € 350.000,-.

  Nederland maakt zich hierdoor fiscaal wat aantrekkelijker.
  Zo'n 150.000 DGA's worden hiermee bevrijd van de zogeheten pensioenklem, waardoor een groot aantal van hen geen dividend meer kon uitkeren of hun onderneming financieel niet kon versterken.
 2. Het pensioen (premievrij) laten staan op grond van de huidige wetgeving
  Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de overgangsmaatregelen niet interessant zijn voor de DGA en/of als de partner niet instemt met het afstempelen van pensioenrechten.

  Dit betekent dat artikel 19b Wet op de Loonbelasting van toepassing blijft en alle huidige knelpunten in stand blijven. Mochten er onvoldoende middelen aanwezig zijn op pensioendatum, dan is het pensioen ‘niet voor verwezenlijking vatbaar’ zonder verdere sancties.
 3. Verder kan een DGA natuurlijk ook zijn pensioen opbouwen bij een externe verzekeraar.

Tot slot
De belastingdruk van 34,06% bij afkoop lijkt in eerste instantie aantrekkelijk. De netto vermogenstoename in privé zorgt wel voor een Box-3 heffing die vanaf 2017 aanzienlijk wordt verhoogd.

Als het pensioen blijft staan in de vennootschap is er jaarlijks nog een aftrekbare pensioenlast, waarbij na pensioendatum de belastingdruk lager kan uitvallen. De extra Box3-heffingen vóór pensioendatum dienen via vergelijkingsmodellen bij de DGA in beeld gebracht te worden.

De gevolgen én financiële verschillen per DGA in casu vennootschap zijn groot. Het loont dus de moeite om een gedegen advies in te winnen. Verder is het van belang om te na te gaan hoe de toekomstig pensioenopbouw vanaf 2017 eruit gaat zien.

In hoeverre de partner en/of voormalige partner gaat instemmen hangt af van de compensatievoorstellen voor de partner. In het kader van tegenstrijdig belang tussen de DGA en de (ex)partner is het verstandig een objectief, onafhankelijk adviseur het adviesdossier voor te laten bereiden.

Ter voorkoming van anticipatie-effecten worden de uitgangspunten voor de tegemoetkoming inzake afkoop gebaseerd op de balanswaarden van ultimo 2015 !

Onze dienstverlening
Een goed advies bij deze ontwikkelingen is van groot belang. Het is een complex samenspel van oude en nieuwe wetgeving in combinatie met uw situatie en uw wensen. Iedere situatie vraagt daarbij om maatwerk.

Wij zullen daarom na het bekend worden van het wetsvoorstel contact met u opnemen om uw wensen en mogelijkheden te bespreken.

Uiteraard kunt u ook voordien met uw vragen bij ons terecht! Neem dan contact op met ons kantoor.31-08-2016
Ons kantoor
Kortestraat 4
7491 AX Delden

Tel.  074 - 376 5111
E-mail  info@eversdelden.nl

Contact

Kvk nummer 8107328| WFT nummer 12007897| Disclaimer | PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top